• Cabin thu phí trạm BOT do ICD sản xuất chế tạo

CABIN BẢO VỆ – BỐT GÁC BẢO VỆ – CHÒI GÁC BẢO VỆ – TRẠM THU PHÍ