Lắp đặt cabin bảo vệ và barrier tự động kiểm soát ra vào tòa nhà Vimeco

ICD CABIN TECHNOLOGY – Lắp đặt cabin bảo vệ và barrier tự động kiểm soát ra vào tòa nhà Vimeco, lắp đặt chòi gác cơ quan, lắp đặt cabin tòa nhà, lắp đặt thanh chặn barie, lắp đặt barrier tự động, cabin bảo vệ bằng thép.

Ngày 2/4/2018, ICD CABIN TECHNOLOGY tiến hành lắp đặt cabin bảo vệ và barrier tự động kiểm soát ra vào tòa nhà Vimeco.

Bài viết khác
Bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1800 6542