Dự án lắp đặt bốt bảo vệ cho Cảnh sát PCCC Hà Nội

Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội được thành lập tháng 01/7/2011 trực thuộc Bộ Công an, có trách nhiệm tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công an, Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn; thống nhất quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thủ đô; trực tiếp tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo qui định của pháp luật; tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; tổ chức xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

botbaovecab150pccc

ICD tự hào là nhà cung cấp dự án lắp đặt bốt bảo vệ cho Cảnh sát PCCC Hà Nội.

Bài viết khác
Bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HCM: 0935 482 688
Hà Nội: 0961 370 688