Sa Pa: Nhiều tuyến du lịch chưa có nhà vệ sinh công cộng

Hệ thống vệ sinh công cộng hiện có của Sa Pa chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân và khách du lịch. Trên địa bàn huyện Sa Pa hiện nay có 13 nhà vệ sinh công cộng cố định và nhà vệ sinh di động đã được xây dựng, lắp đặt để phục […]

HCM: 0935 482 688
Hà Nội: 0961 370 688